Видавнича діяльність

Veb-storinka zbirnyka naukovyh pratc

УДК 331.45≈ 614.839; 546.49; 627.413; 6220.9

Проблеми охорони праці в Україні : Збірник наукових праць. – К. : ДУ «ННДІПБОП», 2018. – Вип. 34. – 194 с.

Редакційна колегія
Головний редактор:

Кружилко О. Є., д-р техн. наук, старш. наук. співроб.

Заступник головного редактора:

Ткачук К. К., д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар: