Програмне забезпечення

 ІС «Нагляд-2»  призначена для занесення інформації з наглядової діяльності в базу даних та для формування вихідних форм звітів.

Основні функції ІС «Нагляд-2» такі:

- формування бази даних обробки звітів про наглядову діяльність територіальних управлінь;

- редагування інформації в базі даних;

- формування узагальнених звітів за територіальною ознакою та за видами економічної діяльності;

- документування інформації (друк, експорт в Excel);

- аналіз показників наглядової діяльності за вибраними критеріями оцінки як в розрізі інспекцій, так і в розрізі видів економічної діяльності;

- формування інтегральної оцінки наглядової діяльності на основі бальної оцінки як в розрізі інспекцій, так і в розрізі видів економічної діяльності;

- фільтрація даних для формування звітів.

 

ІС «Травматизм»

Підсистема призначена для автоматизованого формування щоквартальних звітів про показники травматизму, проведення розрахунків  на рівні інспекцій, територіальних органів та Комітету.

 

ІС «Повідомлення»

Програмний комплекс формування оперативних повідомлень про смертельний травматизм на виробництві ІС «Повідомлення» призначений для ведення обліку травматизму за формою додатку №9 «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 та для формування вихідних форм звітів.

Основні функції системи такі:

- формування бази даних повідомлень про нещасні випадки і аварій на підконтрольних підприємствах територіальних управлінь;

- документування інформації (друк, експорт в Excel, Word);

- обробка отриманої інформації.

 

ІС «Нагляд» (Тижнева звітність) призначена для занесення інформації з наглядової діяльності в базу щотижневих даних та для формування вихідних форм звітів.

Основні функції ІС «Нагляд – ТУ» (Тижнева звітність) такі:

- формування бази даних обробки щотижневих звітів про наглядову діяльність територіальних управлінь;

- редагування інформації в базі даних;

- формування узагальнених звітів за територіальною ознакою та за видами економічної діяльності;

- документування інформації (друк, експорт в Excel);

- фільтрація даних для формування звітів.

 

Програмний комплекс «Ведення обліку зареєстрованого технологічного транспорту» (далі – ВОЗТТ) призначений для автоматизації процесу відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів (ТТЗ) структурними підрозділами  Держгірпромнагляду.

Основні функції ВОЗТТ-ТУ такі:

- ведення бази обліку зареєстрованого технологічного транспорту;

- пошук інформації щодо вибраного зареєстрованого технологічного транспорту;

- формування звітів у любих розрізах (транспорт окремого підприємства; транспорт зареєстрований у поточному році; транспорт з простроченим терміном реєстрації; тощо);

- формування на підставі запиту довідок про проведені реєстраційні дії щодо зареєстрованих технологічних транспортних засобів і їх власників.

 

Телефон для довідок: 044-440-97-48.

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.