Послуги

Консультування

У разі письмового звертання до ННДІПБОП потерпілих від нещасних випадків на виробництві або членів їх родини працівники науково-дослідної лабораторії аналізу виробничого травматизму, наглядової діяльності та розробки профілактичних заходів розглядають та аналізують додатково матеріали розслідувань нещасних випадків і готують офіційні роз'яснення стосовно правильності і обґрунтованості рішень комісій, що пров

Організація науково-практичних заходів

Наймасовіший вид спілкування людей в соціумі (суспільстві) - ділове спілкування. Без нього не обійтися у сфері економічних, правових, дипломатичних, комерційних, адміністративних стосунків. Уміння успішне звістці ділові переговори, грамотно і правильно скласти діловий папір і багато що інше нині стало невід'ємною частиною професійної культури людини.

Наукові видання

Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці випускає наступні видання:
Інформаційний бюлетень з охорони праці

Інформаційний бюлетень з промислової безпеки

Збірник наукових праць "Проблеми охорони праці в Україні"

Вісник Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

Нормотворчість

Науковий відділ нормативно-правового забезпечення

До складу наукового відділу нормативно-правового забезпечення входять:

наукова лабораторія нормотворчої діяльності;

наукова лабораторія нормативного забезпечення.

Наукова лабораторія нормативного забезпечення

Сторінки