Видання

1) Збірник наукових праць "Проблеми охорони праці в Україні"

Містить матеріали досліджень з різних питань охорони праці та промислової безпеки.
За рішенням Президії ВАК від 09.06.99 № 1-05/7 збірник включено до переліку № 1 наукових фахових видань, які можуть публікувати результати дисертаційних робіт.

Виходить 1-2 рази на рік, починаючи з 1998 року. Надходить до бібліотек України та розповсюджується за замовленнями зацікавлених осіб.

2) Вісник Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці.

Містить матеріали про науково-технічні досягнення в сфері охорони праці та промислової безпеки в Україні, результати розробок Національного НДІ промбезпеки та охорони праці, інших наукових установ та організацій.

Виходить 2-3 рази на рік з 2001 року. Надходить до бібліотек України та розповсюджується за замовленнями зацікавлених осіб.

3) Інформаційний бюлетень з охорони праці

Видання виходить щоквартально. Розповсюджується за передплатою та за замовленнями. Передплатний індекс за Каталогом видань України - 40637.
Містить:
• інформацію з актуальних питань у сфері охорони праці,
• нове в законодавчих і нормативно-правових актах з охорони праці;
• поточну статистику травматизму в галузях виробництва в Україні;
• матеріали розслідування нещасних випадків і аварій;
• наукові вітчизняні досягнення та закордонний досвід у сфері охорони праці й ін.

4) Інформаційний бюлетень з промислової безпеки

Видання виходило з 2006 по 2011 рр. щоквартально. В матеріалах бюлетеня відображено актуальні питання в сфері промислової безпеки в різних галузях виробництва взагалі та зокрема на підприємствах, де є об’єкти підвищеної небезпеки.

Передплачуйте Інформаційний бюлетень з охорони праці в поштових відділеннях зв'язку України та замовляйте видання ДУ «ННДІПБОП» за нашою адресою:
04060, Київ-60, вул. Вавілових, 13, ДУ «ННДІПБОП».
Тел./факс: (044) 440-02-01;
Тел.: (044) 453-73-86.

 

На цій сторінці ви маєте можливість завантажити наступну інформацію:
Реферати статей за 2013 рік
Реферати статей за 2012 рік
Реферати статей за 2011 рік
Реферати статей за 2010 рік
Перелік примірних інструкцій 31.07.2013

Адаптація нормативно-правових актів з охорони праці до вимог законодавства європейського союзу

Методичний посібник з експлуатації інформаційно-аналітичних систем, які використовуються підрозділами Держгірпромнагляду

Безпека поводження з вибуховимиматеріалами на відкритих підривних роботах

БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПРИ ЇХ ВИКОРИСТАННІ В ПРОМИСЛОВОСТІ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (ПЛАНУВАННЯ, ВИКОНАННЯ, ОЦІНКА РИЗИКІВ)