ДО УВАГИ ЕКСПЕРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НАБРАЛИ  ЧИННОСТІ  СТАНДАРТИ  ІНСТИТУТУ

ДО УВАГИ ЕКСПЕРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

НАБРАЛИ  ЧИННОСТІ  СТАНДАРТИ  ІНСТИТУТУ

 

 

Відповідно до наказу Мінсоцполітики України ( № 1654 від 07.11.2018) з 18 липня 2019 року набувають чинності нові форми висновків експертиз, на підставі яких приймаються рішення щодо видачі дозволів відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

Висновок складається на підставі звіту за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання, форма звіту на законодавчому рівні наразі не встановлена.

З метою надання методологічної допомоги експертним організаціям у сфері охорони праці, в рамках науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці, ДУ «ННДІПБОП» розробив у формі стандартів організації України та затвердив своїми наказами низку методичних рекомендацій щодо опрацювання звітів, передбачених новими формами висновків за результатами експертизи.

Таким чином, набрали чинності наступні методичні рекомендації:

  • СОУ-МР-01.Р-1.19 «Методичні рекомендації щодо підготовки звіту за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки»;
  • СОУ-МР-01.Е-3.19 «Методичні рекомендації щодо підготовки звіту за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час експлуатації устатковання підвищеної небезпеки»;
  •  СОУ-МР-01.З-5.19 «Методичні рекомендації щодо підготовки звіту за результатами експертизи відповідності устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки».

Крім того, з урахуванням деяких особливостей оформлення звітів, зразки яких містяться у наведених стандартах, набрали чинності другі редакції зазначених вище методичних рекомендацій (крім СОУ-МР-01.З-5.19).

Рекомендації стануть у нагоді під час опрацювання висновків експертизи за новими формами, передбаченими наказом № 1654.

Методичні рекомендації надруковані у вигляді брошур, з питань придбання звертатись до планово-договірного відділу ДУ «ННДІПБОП», контактна особа Анастасія Олександрівна Гапотій, телефон (044) 440-06-05.