Запобігання корупції

                                                                       ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон) особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплені доказами, щодо корупційних правопорушень в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації

Повідомити про корупційне правопорушення: 

Уповноважений з питань запобігання та протидії корупції в ДУ «НН​ДІПБОП»

Горовий Юрій Олександрович

Номер телефону  – (+38 044) 453-73-84

Електронна адреса – stopcorr@i.ua

 

Довідка щодо корупційних правопорушень здійснених працівниками системи Держпраці 

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції

______________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції

(наведений перелік постійно оновлюється у зв’язку із змінами у законодавстві)

Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення (із змінами)

«Глава 13-А Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією:

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Стаття 172-6Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції»

Витяг з Кримінального кодексу України (із змінами)

«Розділ XV Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднання громадян:

Стаття 356. Самоправство

Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження

Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»

«Розділ XVII Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг:

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 366. Службове підроблення

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

Стаття 367. Службова недбалість

Стаття 368.  Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Стаття 368-2. Незаконне збагачення

Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

Стаття 369-2. Зловживання впливом

Стаття 370. Провокація підкупу»

 

Практичні поради щодо запобігання та протидії корупції:

  • Станьте прикладом для інших, демонструйте своєю поведінкою, що Ви не будете ані терпіти, ані підтримувати корупцію.
  • Негайно припиняйте спроби корупції і повідомляйте про такі спроби контактним особам з питань запобігання корупції, а також керівництву.
  • Якщо у Вас з’являється відчуття, що Вас хочуть попросити про послугу, що йде в розріз з Вашими обов’язками, покличте когось зі своїх колег у якості свідка.
  • Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь-який момент перевірити.
  • Чітко розділяйте службову та приватну сфери свого життя. Перевіряйте, чи немає конфлікту інтересів між Вашими службовими обов’язками та приватними інтересами.
  • Допомагайте розкривати випадки корупції. Інформуйте контактних осіб з питань запобігання корупції та своє керівництво, якщо Ви помічаєте ознаки корумпованої поведінки інших осіб.
  • Допоможіть визначити недосконалі організаційні структури, механізми в яких можуть виникати прояви корупції.
  • Проходьте відповідні курси підвищення кваліфікації з питань превентивних заходів проти корупції.
  • Вас вже втягнули до корупції? Звільніться від постійного страху перед викриттям! Відкрийте інформацію самі. Якщо ваша інформація допоможе повністю виявити існуючу проблему, то це пом’якшить відповідальність.

Посилання:

Національне антикорупційне бюро України

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики