Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Вийшов друком науково-технічний збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи», яка проходила в Києві 2–3 червня 2020 року. Конференцію проводили МОН України, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», інститут енергозбереження та енергоменеджменту, ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», Київський національний університет технологій та дизайну. Було розглянуто актуальні світові проблеми з енергозбереження та безпеки життєдіяльності людини, серед іншого теоретичні основи та стратегічні напрями реалізації енергозберігаючих технологій, безпеки життєдіяльності населення в сучасних умовах, промислова безпека та охорони праці, безпека технологічних процесів, методологічні основи керування безпекою праці на транспорті, будівництві, гірництві та житлово-комунальному господарстві, новітні енергоефективні та безпечні технології, питання підготовки фахівців з безпеки людини у вищих навчальних закладах країн ЄС, Азербайджану, Канади, Японії, України

38 статей збірника розміщено за розділами:

  1. Управлінські, екологічні, економічні та правові аспекти використання енергоефективних технологій.

  2. Новітні технології та устаткування для отримання,транспортування та збереження енергії.

  3. Промислова безпека у сучасних енергоємних та енергонебезпечних умовах виробництва.

  4. Безпека життєдіяльності людини як базова концепціясталого розвитку країни.

  5. Новітні заходи та засоби з енергоменеджменту, охорони праці та безпеки життєдіяльності людини.

Збірник розраховано на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами енергозбереження, безпеки життєдіяльності, промислової безпеки та охорони праці.