Консультування

У разі письмового звертання до ННДІПБОП потерпілих від нещасних випадків на виробництві або членів їх родини працівники науково-дослідної лабораторії аналізу виробничого травматизму, наглядової діяльності та розробки профілактичних заходів розглядають та аналізують додатково матеріали розслідувань нещасних випадків і готують офіційні роз'яснення стосовно правильності і обґрунтованості рішень комісій, що проводили спец розслідування.

За результатами комплексного аналізу загального виробничого травматизму та зі смертельними наслідками й матеріалів розслідувань нещасних випадків надається за письмовими звертаннями консультація стосовно стану виробничого травматизму в окремих галузях виробництва та видах економічної діяльності.

Категорія: