Наказом МОН України від 24.09.2020 № 1188 Збірник наукових праць «Проблеми охорони праці в Україні» включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія Б

Додаток 5

до наказу Міністерства

освіти і науки України

24.09.2020 № 1188

 

Список

друкованих періодичних видань,

що включаються до Переліку наукових фахових видань України

 

ІІ. Категорія «Б»

 

І. Друковані періодичні видання

№ з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузь науки,

назва спеціальності або галузь знань

124

Проблеми охорони праці в Україні

ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»

технічні

 

 

спеціальності – 183, 263

 

 

 

Директор департаменту атестації

кадрів вищої кваліфікації                                                                             Світлана Криштоф

 

З повним текстом Наказу від 24.09.2020 № 1188 можна ознайомитись на сайті МОН України