Напрями роботи

  • Рекомендації по застосуванню методики визначення збитків від виробничого травматизму
  • Методики аналізу показників наглядової діяльності на основі матеріалів перевірок

В ДУ «ННДІПБОП» проведено аналіз матеріалів нещасних випадків на виробництві з тяжким і смертельним наслідками.

Сектором аналізу виробничого травматизму ( завідуючий сектору – В.І. Лесковець) в І кварталі поточного року проведено аналіз 540 матеріалів спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництвах України. Аналіз проведено на відповідність вказаних матеріалів вимогам чинного «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

Найбільш суттєвими порушеннями вимог Порядку є недотримання вимог пункту 11 Порядку, коли до участі у співпраці з комісією не запрошується потерпілий або уповноважена ним особа. Іншими є порушення пункту 8 Порядку, коло роботодавець у разі укладання договору на проведення експертизи стану обладнання, з яким пов’язано нещасний випадок, не зберігає обладнання в тому вигляді, в якому воно було на момент настання нещасного випадку. У цьому випадку в експертному заключенні не об'єктивно відображається дійсний стан обладнання, що не дає можливості комісії прийняти правильне рішення по нещасному випадку.

У разі письмового звертання до ННДІПБОП науково-дослідна лабораторія аналізу виробничого травматизму, наглядової діяльності та розробки профілактичних заходів (Завідувач лабораторії Єсипенко А.С.) може провести наукові дослідження за такими напрямками:

  • стан виробничого травматизму та умов і безпеки праці на виробництві в Україні;
  • стан безпеки праці в окремих галузях економічної діяльності (вугільна промисловість, сільське господарство, будівництво, машинобудування, соціально-культурна сфера тощо);
  • осередки виробничого травматизму у взаємозв`язку: події - причини, професії - причини, події - обладнання та устаткування, вік потерпілих - професійний досвід роботи тощо;
  • наглядова діяльність органів Держгірпромнагляду та її вплив на стан виробничого травматизму та умови безпеки праці в галузях економічної діяльності;
  • якість матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві.