Науково-дослідний відділ аналізу виробничого травматизму та наглядової діяльності

Завідувач відділу –

доктор технічних наук, професор Здановський Володимир Григорович,

тел. (044) 453-73-84.

У складі відділу – лабораторія аналізу виробничого травматизму та наглядової діяльності та сектор профілактики виробничого травматизму.

Завідувач лабораторії –

Єсипенко Адольф Сергійович, тел. (044) 440-52-47.

Завідувач сектору - 

Малихін Олег Вадимович, тел. (044) 440-67-58
 

Основні напрями роботи відділу:

дослідження стану наглядової діяльності в сфері охорони праці та його вплив на рівень виробничої безпеки в Україні; аналіз стану виробничого травматизму, групових нещасних випадків, аварій, умов і безпеки праці в галузях економічної діяльності України з наданням відповідних висновків і пропозицій; розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності заходів із профілактики виробничого травматизму.

 

Результати роботи відділу – наукові дослідження та розробки за напрямами:

системний аналіз стану виробничого травматизму, дослідження його тенденцій в галузях економіки; аналіз якості проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві та рекомендації з його покращання; узагальнений аналіз наглядової діяльності за видами економічної діяльності, дослідження динаміки показників наглядової роботи; оцінка наглядової діяльності на фоні стану виробничого травматизму та безпеки праці; систематизація та поглиблений аналіз виявлених порушень вимог           нормативно-правових актів з охорони праці; розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо профілактики виробничого травматизму; удосконалення нормативно-правового забезпечення держнагляду в сфері охорони праці.

 

Науково-дослідна лабораторія аналізу виробничого травматизму та наглядової діяльності (№ 11).
Завідувач лабораторії – Єсипенко Адольф Сергійович, тел. 440-52-47; е-mаіl: yesipenko@ndіор.кіеv.uа

Напрями діяльності лабораторії
Сектор аналізу виробничого травматизму має такі напрями діяльності:
- системний поглиблений аналіз стану виробничого травматизму, який включає дослідження тенденцій показників травматизму в окремих галузях економіки, дослідження видів події та причин, що призводять до нещасних випадків, найбільш травмонебезпечних професій, видів робіт тощо;
- кількісна оцінка за даними форми 1-УБ стану машин, механізмів, одиниць устаткування, транспортних засобів, що експлуатуються на виробництвах України стосовно відповідності їх нормативним актам з охорони праці, стану забезпеченості працюючих засобами індивідуального захисту, чисельності працюючих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам тощо;
- аналіз якості матеріалів спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві.
Сектор аналізу наглядової діяльності має такі напрями діяльності:
- узагальнений аналіз наглядової діяльності на підприємствах та промислових об’єктах за видами економічної діяльності, дослідження динаміки показників наглядової роботи, зокрема, таких, що враховують умови досягнення результатів державного нагляду, інтенсивність інспекторської діяльності, ефективність використання робочого часу державними інспекторами тощо;
- оцінка наглядової діяльності на фоні стану виробничого травматизму та рівня безпеки праці на регіональному та галузевому рівнях;
- систематизація та поглиблений аналіз виявлених порушень законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці під час розслідування нещасних випадків.

Виконувані лабораторією роботи
За бюджетною тематикою лабораторія виконує в 2012 році науково-дослідну роботу (НДР) за темою: «Удосконалення методичного забезпечення організації та здійснення контролю роботи органів Держгірпромнагляду України». За результатами дослідження стану виробничого травматизму та наглядової діяльності мають бути внесені висновки та рекомендації щодо підвищення ефективності наглядової діяльності за охороною праці та промисловою безпекою.
За госпдоговірною тематикою передбачено виконати в 2012 році роботу за темою «Аналіз стану виробничого травматизму зі смертельним наслідком в Україні у 2009…2011 роках. Розроблення бази даних показників виробничого травматизму зі смертельним наслідком, систематизованих за видами економічної діяльності, та моніторинг динаміки ризиків травмування за видами подій та їх зв'язок з умовами праці. Розроблення рекомендацій щодо здійснення профілактичних заходів». Метою роботи є забезпечення необхідним та достатнім кількісним інформаційно-аналітичним матеріалом промислових підприємств та інших зацікавлених установ і організацій стосовно подій, виникнення яких призводить до настання нещасних випадків, для забезпечення практичної можливості об’єктивно-орієнтованого планування і проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків на виробництві.

Стан виробничого травматизму у I півріччі 2013 року

Науково-дослідною лабораторією аналізу виробничого травматизму та наглядової діяльності ДУ «ННДІПБОП» проаналізовано стан травматизму на виробництві в Україні у І півріччі 2013 року. Результати аналізу показали, що за І півріччя 2013 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість травмованих на виробництві зменшилась на 16 %, а кількість потерпілих зі смертельним наслідком зменшилась на 21,9 %. Однак на об’єктах виробництва вибухових речовин та ЖКГ рівень загального та смертельного травматизму зріс. Рівень смертельного травматизму в І півріччі 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на підприємствах целюлозно-паперової промисловості та автомобільного транспорту, на об’єктах виробництва вибухових речовин, на підприємствах водного транспорту.

Що стосується регіонів України, то протягом 2013 р. позитивна тенденція до зменшення числа випадків загального травматизму спостерігається в більшості областей. Рівень загального травматизму зріс лише у 3 областях: Хмельницькій - на 22 особи, Рівненській - на 6 осіб, Тернопільській - на 2 особи. Рівень смертельного травматизму зріс у 4 областях: Полтавській, Харківській та Черкаській - на 2 особи, в Тернопільській - на 1 особу.

Встановлено, що у звітному періоді найчастіше травмувались працівники таких професій: оператори (25,0 %), гірничий робітник очисного вибою (21,1 %), керівники (9,3 %), кваліфіковані робітники з інструментом та слюсарі (по 7,4 %), фахівці (4,9 %), низько кваліфіковані робітники, водії та електромонтери (по 4,4 %).
Результати аналізу показали, що навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок, проходили лише 73,7 % потерпілих, вступний інструктаж – 89,7 %, первинний – 80,0 %, повторний – 78,5 %. Необхідно зазначити, що понад 18,1 % потерпілих не проходили цільовий інструктаж.

У І півріччі 2013 р. відсоток травмованих працівників, які перебули в стані алкогольного сп’яніння, зменшився порівняно з минулим роком майже удвічі.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 440-52-47.

Стан якості матеріалів спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві у І півріччі 2013 року

Держгірпромнагляд поклав на Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці обов’язок проведення системного дослідження якості матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві стосовно відповідності їх ведення вимогам чинного Порядку розслідування нещасних випадків. 

У І півріччі 2013 року на адресу ДУ «ННДІПБОП» надійшло 863 матеріали спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві на 988 осіб потерпілих, у тому числі зі смертельним наслідком на 590 осіб.
Результати проведеного аналізу якості вказаних матеріалів свідчать, що під час розслідування нещасних випадків ще допускаються факти недотримання вимог Порядку розслідування.

Зауваження за результатами проведеного аналізу сформовано за наступними показниками:
• неякісне та неповне визначення причин нещасного випадку, що сприяє прийняттю помилкових рішень, а також неповнота запропонованих заходів з їх усунення;
• нечітке висвітлення фактів нещасного випадку, що призводить до прийняття помилкових рішень, а також розроблення неефективних заходів щодо усунення причин нещасного випадку;
• суб’єктивний підхід членів комісій з розслідування нещасних випадків, в деяких випадках, до визначення факту зв’язку нещасного випадку з виробництвом. При цьому допускається викривлення вимог Порядку про розслідування не на користь потерпілих, чим порушуються права людини.

 

Про якість матеріалів розслідування нещасних випадків

Фахівцями науково-дослідної лабораторії аналізу виробничого травматизму та наглядової діяльності було проаналізовано якість матеріалів розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався в ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька» (Донецька обл.) з гірником підземним, який після виконання завдання йшов до шахтного ствола для виїзду на поверхню.

Посадка в кліть здійснювалась з боку подачі вантажів. Потерпілий наближався до ствола з протилежної сторони – для приймання порожняка. Він підійшов до ствола, відкрив запор і відчинив захисні грати. Незважаючи на крик стволового, потерпілий зробив крок у ствол і впав у нього. Комісія з розслідування нещасного випадку дію потерпілого визнала навмисною з метою позбавлення себе життя і випадок не пов’язала з виробництвом.

В процесі проведеного лабораторією аналізу було встановлено ігнорування комісією показання свідків, що потерпілий переплутав вантажну гілку з порожняковою. Він начебто почув сигнал і поспішив встигнути сісти у кліть.

Не враховано було також постанову прокуратури Київського району м. Донецька, де зазначено, що решітка механічно не перешкоджає самовільно відчинити її працівником, тому падіння людини в ствол можливе. Не враховано і особливу думку члена комісії з розслідування - спеціаліста управління праці та соціального захисту населення Донецької міськради, який вважає, що нещасний випадок пов'язаний з виробництвом.

За результатами аналізу рекомендовано було визнати даний нещасний випадок пов’язаним з виробництвом.

У результаті повторного розслідування цього нещасного випадку зі смертельним наслідком комісія в новому складі вивчила перелічені вище додаткові факти, на які наголошено за результатами аналізу матеріалів, і визнала нещасний випадок пов’язаним з виробництвом.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:(044)440-52-47
 

 

Інформаціяпро виявлену ДУ «ННДІПБОП» небезпечну нехарчову продукцію в ІІ кварталі 2013 р.
 

з/п

Найменування (маркування) небезпечної нехарчової продукції, місце знаходження

Код УКТЗЕД (дкпп)

Відомості про виробника

Негативні наслідки або обставини, що несуть загрозу

Ліфти

1.

Ліфт, вантажний з провідником, що знаходиться у ПАТ «Дослідний завод «Веста»», м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, корпус 15.

Розділ ХVІ:

група 84

Московський завод підіймайльно-транспортного обладнання, рік виготовлення 1957

Падіння в шахту ліфта, порушення вимог безпеки під час експлуатації ліфта. Невиконання вимог «Технічного регламенту ліфтів» - п.31

ПАТКБ «Правекс банк», м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2:

Витяг  з «Технічного регламенту ліфтів»п. 31. Кабіна ліфта повинна мати стіни і двері на всю її висоту, суцільну підлогу та стелю, крім вентиляційних отворів. Двері ліфта повинні бути сконструйовані та змонтовані так, щоб кабіна не починала рухатися, доки не зачиняться двері, і зупинялася у разі їх відчинення, крім випадку пересування біля посадкового майданчика. За наявності ризику потрапляння людини у проміжок між кабіною та шахтою або за відсутності шахти двері кабіни повинні лишатися зачиненими і заблокованими під час зупинення ліфта між поверхами.

Примітка – інформацію подано за матеріалами спеціального розслідування нещасного випадку.

Інформація про виявлену небезпечну нехарчову продукцію в ІІІ кварталі 2013 р.

Методичні рекомендації щодо організації ринкового нагляду з метою впровадження профілактики виробничого травматизму
 

 

Про нещасні випадки, пов’язані з обладнанням

За дорученням Держгірпромнагляду України від 03.11.2011 р. № 1/03–4.4/8316 ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» здійснюється систематичне інформування про небезпечну нехарчову продукцію, виявлену регіональними органами державного ринкового нагляду Держгірпромнагляду України на підприємствах України.

Інформація про виявлену небезпечну нехарчову продукцію в ІІІ кварталі 2013 р

з/п

Найменування (маркування) небезпечної нехарчової продукції, місце знаходження

Код УКТЗЕД (дкпп)

Відомості про виробника

Негативні наслідки або обставини, що несуть загрозу

Ліфти

1.

Ліфт, вантажний, ПАТ. Комерційний банк «Правекс-Банк» м. Київ

Розділ ХVІ:

група 84

Московський завод підіймально-транспортного обладнання; рік випуску 1957; дата останнього випробування – 25. 06. 2012р.

Падіння в шахту ліфта - порушення вимог безпеки під час експлуатації ліфта. Невиконання вимог «Технічного регламенту ліфтів» - п. 31

2.

Вантажний підйомник. ОАО «Ясинівський коксохімічний завод» м. Макіївка.

Розділ ХVІ:

група 84

Відсутні

Несанкціоноване переобладнання вантажного підйомника (відсутність обгородження задньої стінки кабіни), внаслідок чого потерпілий впав в пройму між площадкою вантажного підйомника та задньою стінкою підйомної шахти.  Відсутність освітлення на площадці та в кабіні. 

Примітка: Витяг з «Технічного регламенту ліфтів»:

«п. 31. Кабіна ліфта повинна мати стіни і двері на всю її висоту, суцільну підлогу та стелю, крім вентиляційних отворів. Двері ліфта повинні бути сконструйовані та змонтовані так, щоб кабіна не починала рухатися, доки не зачиняться двері, і зупинялася у разі їх відчинення, крім випадку пересування біля посадкового майданчика.
За наявності ризику потрапляння людини у проміжок між кабіною та шахтою або за відсутності шахти двері кабіни повинні лишатися зачиненими і заблокованими під час зупинення ліфта між поверхами.»
Аналіз вищевказаних нещасних випадків, пов’язаних з устаткуванням – нехарчовою продукцією, показав, що в переважній більшості інцидентів їх причини були організаційні (людський фактор), а не технічний стан устаткування.