Науково-дослідний відділ аналізу та розробки систем управління (№ 5)

До складу відділу входять науково-дослідна лабораторія оптимізації систем управління, що складається з двох науково-дослідних секторів: сектору аналізу ризиків та аудиту та сектору наукової підтримки експертизи

Завідувач лабораторії –

В.о. завідувача лабораторії Іхно Дмитро Сергійович, тел. (044) 440-61-30, (044) 440-85-04.

та науково-дослідний сектор юридичного забезпечення.

Завідувач сектору –

Смолкін Ігор Натанович, тел. (044) 453-73-85.

 

Основними напрямами роботи науково-дослідного відділу є:

науково-дослідні роботи з питань аналізу ризиків, аудиту та менеджменту безпеки виробництва; наукові дослідження ефективності функціонування системи управління охороною праці; розробка проектів нормативно-правових актів у частині побудови систем управління охороною праці та проведення їх аудиту; консультаційна допомога щодо проведення експертизи проектів у сфері промислової безпеки та охорони праці; експертиза обладнання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; розроблення планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій; ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки зі складанням повідомлення щодо результатів ідентифікації; розрахунок ризиків виникнення аварій та нещасних випадків на виробництві; розроблення декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки; розроблення систем управління охороною праці.

 

Основними результатами роботи відділу є проект Концепції управління охороною праці в областях України; проект Положення про систему управління охороною праці в областях України; проекти методичних рекомендацій, що стосуються оцінки ризику виникнення нещасних випадків та аварій, підвищення ефективності наглядової діяльності за промисловою безпекою, визначення ефективності функціонування системи управління охороною праці на рівні підприємства; проекти чотирьох класифікаторів професій за рівнями прийнятного ризику.

 

Основними напрямами роботи науково-дослідної лабораторії є:

науково-дослідні роботи з питань аналізу ризиків, аудиту та менеджменту безпеки виробництва; наукові дослідження ефективності функціонування системи управління охороною праці; розробка проектів нормативно-правових актів у частині побудови систем управління охороною праці та проведення їх аудиту; консультаційна допомога щодо проведення експертизи проектів у сфері промислової безпеки та охорони праці.

 

Основними результатами роботи науково-дослідної лабораторії є: проект Концепції управління охороною праці в областях України; проект Положення про систему управління охороною праці в областях України; проект Положення про систему управління професійними ризиками виникнення нещасних випадків в Україні, проекти методичних рекомендацій, що стосуються оцінки ризику виникнення нещасних випадків та аварій, підвищення ефективності наглядової діяльності за промисловою безпекою, визначення ефективності функціонування системи управління охороною праці на рівні підприємства; проекти чотирьох класифікаторів професій за рівнями прийнятного ризику.

 

Концепція науково-технічної підтримки державного нагляду в частині експертизи з охорони праці та промислової безпеки

З метою сприяння оптимізації державного нагляду з охорони праці та промислової безпеки в частині впровадження системи експертної оцінки, поліпшення якості експертизи з охорони праці та промислової безпеки, створення умов для розроблення нормативно-правової бази регламентації відносин суб’єктів господарювання, експертних організацій та наглядових органів, науково-дослідною лабораторією оптимізації систем управління розробляється нормативно-правовий акт «Концепція науково-технічної підтримки державного нагляду в частині експертизи з охорони праці та промислової безпеки».

Складання декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

Відповідно до вимог чинного законодавства України складання декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки є необхідним кроком у регулюванні діяльності об’єктів підвищеної небезпеки, спрямованим на захист життя і здоров’я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об’єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження розвитку та ліквідації наслідків.

Науково-дослідною лабораторією оптимізації систем управління  розроблено та складено Декларації безпеки Качанівського цеху переробки газу та конденсату і Глинсько-Розбишівського цеху Качанівського газопереробного заводу ПАТ «Укрнафта», зокрема проведено оцінку умов виникнення та розвитку ймовірних аварій, визначено ймовірні зони дії вражаючих факторів, розроблено опис сценаріїв ймовірних аварій з урахуванням умов їх виникнення та розвитку, проведено оцінку можливої заподіяної шкоди населенню та довкіллю.

 

Сектор юридичного забезпечення ДУ «ННДІПБОП» (юридична служба) здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів (накази, розпорядження, інструкції тощо) на предмет їх відповідності Конституції та чинним законам України, нормам чинних міжнародних договорів України, чинним нормативно-правовим актам більшої, рівної або меншої юридичної сили, усталеним принципам побудови нормативно-правових актів даного виду тощо.

Також Юридична служба здійсноє перевірку проектів господарських та цивільно-правових договорів щодо їх відповідності чинному законодавству України.