Науково-дослідний відділ безпеки виробництва (№ 3)

Завідувач відділу - 
доктор технічних наук Назаренко Михайло Володимирович, тел. (044) 453-73-84

До складу науково-дослідного відділу входять науково-дослідний сектор безпеки геотехнологій та науково-дослідна лабораторія виробничої безпеки.

Завідувач сектору безпеки геотехнологій - доктор технічних наук Спичак Юрій Миколайович, тел. (044) 440-61-30 .

Завідувач лабораторії виробничої безпеки - кандидат технічних наук Логінова Ірина Іванівна, тел. (044) 440-61-30.

Лабораторія складається з науково-дослідного сектору безпеки промислового виробництва та науково-дослідного сектору експертно-технічних досліджень.

Основними напрямками роботи науково дослідної лабораторії виробничої безпеки є:

- дослідження проблем безпеки технологічних процесів в гірничому виробництві і вибухової справи;

- дослідження безпеки праці та виробничої безпеки при переробці мінеральної сировини в гірничорудній промисловості;

- дослідження, аналіз і розроблення науково-технічної і нормативної бази з питань безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами;

- проведення аналізу законодавства України про охорону праці, зокрема при переробці мінеральної сировини у гірничорудній промисловості, з метою встановлення його відповідності законодавству ЄС з урахуванням національних особливостей нормотворення;

- проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Основними напрямками роботи науково-дослідного сектору безпеки геотехнологій є впровадження у виробництво нових, більш безпечних технологічних процесів, обладнання, устаткування, засобів виробництва і контролю в геотехнологіях, дослідження, аналіз і розроблення науково-технічної і нормативної бази з питань безпеки в геотехнологіях.