Науково-дослідний відділ науково-технічного забезпечення та економічних проблем охорони праці та промислової безпеки (№ 4)

Завідувач відділу –

доктор технічних наук Назаренко Михайло Васильович, тел. (044) 453-73-84.

У складі відділу:

науково-дослідна лабораторія соціально-економічних проблем охорони праці та промислової безпеки.

Завідувач лабораторії –

Масюкевич Александр Михайлович, тел. (044) 440-61-01,

та науково-дослідна лабораторія науково-організаційної підтримки.

Завідувач лабораторії –

Лисюк Світлана Дмитрівна, тел. (044) 440-35-28.

 

Основними напрямами роботи науково-дослідного відділу є:

дослідження та розробка науково-методичного забезпечення ефективного використання економічних методів в управлінні профілактикою виробничого травматизму і професійної захворюваності, вирішення проблем страхування від нещасного випадку, стимулювання профілактики виробничого травматизму і профзахворюванності з урахуванням фактора ризику та економічна оцінка ефективності наглядової діяльності;

аналіз та науково-технічна експертиза науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань промислової безпеки та охорони праці з визначенням їхнього науково-технічного рівня, економічної ефективності, відповідності тенденціям науково-технічного прогресу та пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки в світі, відповідності вимогам чинних нормативно-правових актів, договірним умовам та вимогам технічних завдань на розробку.

 

Основні результати роботи відділу:

Концепція економічного управління охороною праці та регулювання промислової безпеки.

Методика і реальна оцінка вартості безпеки праці в Україні.

Моделі оцінювання збитків згідно з нормативними актами чинного законодавства України.

Методика оцінювання впливу наглядової діяльності на стан виробничого травматизму.

Аналіз науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері охорони, гігієни праці та виробничого середовища та розроблений прогноз розвитку науково-технічного забезпечення охорони праці в Україні на період до 2010 року.

Проект Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996-2000 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. № 1345), проект Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1320), проект Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р.№ 952).

 

Науково-дослідна лабораторія соціально-економічних проблем охорони праці та промислової безпеки

Завідувач –Масюкевич Александр Михайлович, тел.: (044) 440-61-01

У лабораторії виконуються роботи з вивчення, дослідження і узагальнення вітчизняного та світового досвіду щодо підвищення ефективності управління промисловою безпекою та охороною праці за напрямами:
- дослідження і розробки систем управління охороною праці з урахуванням сучасних вимог;
- розробка методології оцінювання результативності наглядової діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці;
- визначення економічної ефективності наглядової діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці;
- дослідження причин ризику травмування на виробництві, розробка рекомендацій з їхньої профілактики та оцінювання ефективності профілактики виробничого травматизму;
- дослідження законодавчого і нормативно-застосовного досвіду у вирішенні питань мотивації охорони праці на зарубіжних підприємствах;
- дослідження впливу економічних методів управління на стан охорони праці;
- тенденції ринкової трансформації виробництва України з урахуванням економічних методів управління в сфері охорони праці;
- методи розрахунку матеріальних збитків та відшкодування шкоди внаслідок впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, виробничих травм, аварій, професійних захворювань.

За останній час лабораторією проведено роботу з дослідження впливу контрольно-наглядової діяльності у сфері охорони праці:
- розрахунки втрат від нещасних випадків на виробництві;
- прогнозування розміру можливих втрат від нещасного випадку на виробництві;
- визначення пріоритетних напрямів профілактичної діяльності на підприємстві;
- оцінку ефективності заходів профілактики;
- прогнозування наслідків застосування заходів стимулювання охорони праці;
- аналіз стимулювання у системі соціального страхування від нещасних випадків;
- дослідження причин ризику травмування на виробництві, розроблення рекомендацій з їхньої профілактики та оцінювання ефективності профілактики виробничого травматизму.

Науково-дослідна лабораторія науково-організаційної підтримки

Завідувач лабораторії - Лисюк Світлана Дмитрівна, тел. (044) 440-35-28

Загальна інформація
Напрями діяльності лабораторії:
Аналіз та науково-технічна експертиза науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань промислової безпеки та охорони праці (далі – НДДКР) з визначенням їх науково-технічного рівня, економічної ефективності, відповідності тенденціям науково-технічного прогресу та пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки в світі, відповідності вимогам чинних нормативно-правових актів, договірним умовам та вимогам технічних завдань на розробку. З цією метою проводиться наукова підтримка процесу розроблення загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також супроводження її на всіх етапах виконання.
Формування завдань державних програм з питань охорони праці, аналіз та моніторинг виконання галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища.
Участь у здійсненні контролю за виконання державних програм з питань охорони праці.
Здійснення методичної та консультаційної допомоги виконавцям НДДКР при укладенні договорів на виконання робіт, оформленні і поданні звітних матеріалів про їх виконання.
Формування та актуалізація інформаційного фонду даних щодо науково-технічного забезпечення охорони праці та промислової безпеки.

 

Про науково-дослідні роботи ДУ «ННДІПБОП»

ДУ «ННДІПБОП» планує в 2014-2018 рр. виконання науково-дослідної роботи з розробки техніко-економічного обґрунтування створення геоінформаційної системи моніторингу стану пустот і геомеханічного стану масивів порід «ГІС Кривбас», а також постійно діючої тривимірної геолого-маркшейдерської та тектонічної моделі Кривбасу. Планується також розпочати роботи зі створення інформаційно-аналітичної системи зберігання інформації про стан гірничих робіт на гірничо-добувних підприємствах.

 

До питань навчання та перевірки знань з охорони праці

Відповідно до завдання Держгірпромнагляду України лабораторією розроблено проект нормативно-правового акта "Порядок організації перевірки знань з питань охорони праці" та проект документу "Вимоги до екзаменаційних білетів".

Нормативно-правовий акт спрямовано на врегулювання процесу навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, які проходять підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві чи у відповідних навчальних закладах.

Очікуємо від користувачів сайту надання рекомендацій та пропозицій щодо змісту зазначеного документа або окремих його частин.