Науково-дослідний відділ нормативного забезпечення (№ 6)

Завідувач відділу – Репін Микола Володимирович, тел. (044) 440-35-28

До складу науково-дослідного відділу входять: науково-дослідна лабораторія соціально-економічних проблем охорони праці та промислової безпеки, науково-дослідна лабораторія нормативно-правових актів, науково-дослідний сектор юридичного забезпечення.

Науково-дослідна лабораторія соціально-економічних проблем охорони праці та промислової безпеки

Завідувач лабораторії – Масюкевич Олександр Михайлович, тел. (044) 440-61-01

Основними напрямами роботи науково-дослідної лабораторії є дослідження та розробка науково-методичного забезпечення ефективного використання економічних методів в управлінні профілактикою виробничого травматизму і професійної захворюваності, вирішення проблем страхування від нещасного випадку, стимулювання профілактики виробничого травматизму і профзахворюванності з урахуванням фактора ризику та економічна оцінка ефективності наглядової діяльності.

Науково-дослідна лабораторія нормативно-правових актів

Завідувач лабораторії – Чумакова Наталія Валеріївна, тел. (044) 440-12-49

Основними напрямами роботи науково-дослідної лабораторії є аналіз законодавчої та нормативно-правової бази з охорони праці, визначення напрямків її розвитку і удосконалення, аналіз законодавства Європейського Союзу з метою опрацювання пропозицій щодо імплементації європейських норм у законодавство України з питань охорони праці, розроблення адаптованих до вимог ЄС нормативно-правових актів, супроводження проектів нормативно-правових актів при погодженні у заінтересованих органах виконавчої влади та соціального партнерства.

Науково-дослідний сектор юридичного забезпечення

Завідувач сектора – Смолкін Ігор Натанович, тел. (044) 453-73-85

Основними напрямами роботи науково-дослідного сектору є експертиза проектів нормативно-правових актів (накази, розпорядження, інструкції тощо) на предмет їх відповідності Конституції України, законам України, нормам міжнародних договорів України, чинним нормативно-правовим актам більшої, рівної або меншої юридичної сили, усталеним принципам побудови нормативно-правових актів даного виду, перевірка проектів господарських та цивільно-правових договорів щодо їх відповідності чинному законодавству України.