Науково-дослідний відділ інформаційних технологій (№ 2)

Завідувач відділу –

кандидат технічних наук Кружилко Олег Євгенович, тел. (044) 440-97-48.

До складу науково-дослідного відділу входять: науково-дослідний сектор перспективних розробок та науково-дослідна лабораторія інформаційних систем Лабораторія складається з науково-дослідного сектору впровадження інформаційних систем і науково-дослідного сектору розробки інформаційних систем.

 

Науково-дослідна лабораторія інформаційних систем
Лабораторія складається з науково-дослідного сектору впровадження інформаційних систем і науково-дослідного сектору розробки інформаційних систем.
Завідувач лабораторії – Майстренко Володимир Володимирович, тел. (044) 440-55-06.
Лабораторія надає послуги: розробка, впровадження та виконання науково-методичного супроводу інформаційно-аналітичних систем в сфері охорони праці та промислової безпеки; розробка та адаптація математичних методів обробки даних (у тому числі статистичного аналізу, математичного моделювання, прогнозування, підтримки прийняття рішень тощо) для вирішення завдань управління; розробка та впровадження тематичних баз даних з питань охорони праці та промислової безпеки.

Науково-дослідний сектор перспективних розробок
тел. (044) 440-97-48.
Сектор надає послуги: моніторинг та аналіз інформаційно-аналітичних систем (ІАС) в сфері охорони праці та промислової безпеки; прогнозування тенденцій розвитку інформаційних технологій ; підготовка рекомендацій щодо використання методів моделювання і прогнозування для вирішення задач у сфері охорони праці та промислової безпеки.

Результати роботи відділу: розроблено Методику аналітичного оцінювання наглядової діяльності територіальних органів Держгірпромнагляду; розроблено та впроваджено в Держгірпромнагляді інформаційно-аналітичну систему для автоматизації обробки даних про наглядову діяльність та виробничий травматизм; розроблено та впроваджено на вугільних шахтах інформаційно-аналітичну підсистему УТАС моделювання та прогнозування стану шахтної атмосфери.