Науково-технічна підтримка

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду керівників суб'єктів Єдиної системи
науково-технічної підтримки державного нагляду
за промисловою безпекою та охороною праці

Положення про Раду керівників суб'єктів Єдиної системи науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці (далі – Положення) визначає основні завдання Ради керівників суб'єктів Єдиної системи науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці (далі – Система) та порядок організації її роботи.

1. Загальні положення

1.1. Рада керівників суб'єктів Єдиної системи науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці (далі – Рада) є керівним органом Системи і здійснює організацію та управління діяльністю Системи, реалізацію відносин між суб'єктами Системи.
1.2. Рада є дорадчим органом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі –Держгірпромнагляд) з питань науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці.

2. Основні завдання Ради

2.1. Основними завданнями діяльності Ради є:
вирішення питань функціонування Системи та її розвитку;
розроблення програми діяльності Системи;
аналіз результатів діяльності Системи та окремих суб'єктів Системи;
виконання доручень Держгірпромнагляду та розгляд звернень суб'єктів Системи.
2.2. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
організовує розроблення стратегії та реалізацію програм діяльності з науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці (далі - науково-технічна підтримка);
координує роботи і дослідження, спрямовані на забезпечення сучасного рівня діяльності з науково-технічної підтримки;
забезпечує дотримання всіма суб'єктами Системи єдиних принципів здійснення виробничої діяльності, визначених Держгірпромнаглядом;
контролює виконання суб'єктами Системи їхніх обов'язків і реалізацію їхніх прав;
формує пропозиції з удосконалення державного нагляду та розвитку його науково-технічної підтримки;
узгоджує з Держгірпромнаглядом питання, що стосуються інтересів Системи та її окремих суб'єктів.

3. Формування Ради

3.1. Раду очолює голова Ради, який є керівником головної організації з науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці (далі - головна організація). Голова Ради здійснює керівництво Радою, відповідає перед Держгірпромнаглядом за виконання покладених на неї завдань.
3.2. Голова Ради має заступника, який за посадою є першим заступником керівника головної організації. Заступник голови Ради відповідає за організацію діяльності Ради.
3.3. Кількість членів Ради становить третину кількості керівників суб'єктів Системи.
3.4. Призначення членів Ради з числа суб'єктів Системи здійснюється один раз на рік.
3.5. Персональне призначення членів Ради здійснюється рішенням голови Ради за погодженням з суб'єктами Системи.
3.6. Представник Держгірпромнагляду є постійним членом Ради, який включається до складу Ради за рішенням Держгірпромнагляду.

4. Організація роботи Ради

4.1. Засідання Ради відбуваються щоквартально згідно з планом її роботи.
4.2. Позапланові засідання Ради можуть відбуватися: за рішенням голови Ради; на вимогу Держгірпромнагляду; на вимогу більшості суб'єктів Системи.
4.3. Засідання Ради веде голова Ради.
4.4. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Ради. Право голосу мають керівництво і члени Ради. В разі рівної кількості голосів за протилежні проекти рішення переважаючим є голос голови Ради.
4.5. Участь у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу можуть брати керівники суб'єктів Системи, які на цей час не є членами Ради.
4.6. При Раді для опрацювання питань діяльності Системи можуть створюватися робочі групи. До складу робочих груп включаються як працівники суб'єктів Системи, так і сторонні спеціалісти.
4.7. Технічне забезпечення роботи Ради здійснює головна організація.

Категорія: