Організація науково-практичних заходів

Наймасовіший вид спілкування людей в соціумі (суспільстві) - ділове спілкування. Без нього не обійтися у сфері економічних, правових, дипломатичних, комерційних, адміністративних стосунків. Уміння успішне звістці ділові переговори, грамотно і правильно скласти діловий папір і багато що інше нині стало невід'ємною частиною професійної культури людини.

Для досягнення високої результативності практично у будь-якому вигляді комерційній діяльності необхідно володіти певним набором відомостей, знань, уявлень про правила, форми і методи ведення підприємницької справи, про принципи ділового спілкування. Культура ділового спілкування сприяє встановленню і розвитку стосунків співпраці і партнерства між колегами, керівниками і підлеглими, партнерами і конкурентами, багато в чому визначаючи їх (стосунки) ефективність. В зв'язку з цим сучасна людина повинна володіти наукою ділових стосунків, уміти встановлювати і підтримувати цивілізовані стосунки з людьми, повинен уміти обертати свою діяльність на благо інших людей, а також своєї роботи, своєї справи.

Специфічною особливістю ділового спілкування є його регламентована, тобто підлеглість встановленим правилам і обмеженням

Ці правила визначаються типом ділового спілкування, формою, мірою офіційності, конкретними цілями і завданнями, які стоять перед тими, що спілкуються. Вони фіксуються, оформляються у вигляді протоколу (ділового, дипломатичного), існують у вигляді загальноприйнятих норм соціальної поведінки, у вигляді вимог етикеток, обмежень часових рамок спілкування. Володіння усіма жанрами ділового спілкування, у тому числі і у формі прес-конференцій, входить в професійну компетенцію сучасного керівника або менеджера.
 

1. Прес-конференція як жанр ділового спілкування

Ділове спілкування є одним з найважливіших для керівника. Його метою є організація зв'язків, за допомогою яких співробітники взаємодіятимуть усередині організації, а також воно спрямоване на діяльність поза фірмою. Ця діяльність може носити науковий виробничий характер, переслідувати комерційні цілі і так далі. Ділове спілкування включає передачу і прийом важливої інформації, сприйняття її усіма сторонами. Дуже важливим є взаєморозуміння людей, оскільки воно забезпечує ефективний результат взаємодії, що і визначає ефективність співпраці.

Великі компанії, де робота з пресою поставлена на професійному рівні, регулярно проводять спеціальні заходи. Природно, такі заходи мають бути добре організовані, щоб вони не завдали шкоди репутації компанії. На таких заходах завжди багато прекрасних можливостей налагодити дружні контакти з журналістами. Основні цілі спілкування ділової людини із ЗМІ такі:

презентація своїх розробок, свого проекту або своїх особистих здібностей з прицілом на кар'єрне просування, підвищення особистої вартості на ринку фахівців;
презентація своїх розробок для інвесторів, партнерів, споживачів;
протидія конкурентам, боротьба з конкурентами за симпатії громадської думки (за симпатії партнерів, інвесторів, споживачів);
зміцнення особистої, корпоративної репутації, репутації вироблюваного продукту;
формування непрямих умов, сприяючих успіху особистому, корпоративному або успіху продукту.
людини із ЗМІ:
1) інтерв'ю;

2) прес-конференція;

3) авторська стаття;

4) неформальне спілкування з журналістами;

5) прес-реліз.

Діловій людині, що прагне до успіху, необхідно володіти усіма навичками активної особистої комунікації із ЗМІ, проте найпривабливішою формою такого інформаційного спілкування є прес-конференція.

Прес-конференція - спеціально організований захід, зустріч офіційних осіб (керівників, політичних діячів, представників державної влади, фахівців із зв'язків з громадськістю, бізнесменів і тому подібне), з представниками преси, телебачення, радіо з метою інформування громадськості з актуальних питань (повідомити важливу новину, познайомити з важливою інформацією або зробити важливу заяву).

Організація прес конференцій - явище нині широко поширене. І це зовсім недивно: як метод спілкування із засобами масової інформації, пресом конференції є ефективний метод передачі інформації пресі і іншим ЗМІ.

Слід сказати і про те, що набувши величезного поширення як метод спілкування із засобами масової інформації, прес-конференції дають дуже позитивні результати!

Це діловий захід є прекрасним інструментом привертання уваги громадськості до самої компанії, до її діяльності, продуктів або послуг. Прес-конференції сприяють адресному поширенню інформації (новин, документів, фотографій) серед редакцій ЗМІ. Подібного роду спілкування прискорюють вступ інформації в редакції, відрізняються авторитетністю джерел новин, достовірністю відомостей.

Важлива перевага прес-конференцій полягає в тому, що завжди можлива перевірка і уточнення версій, отримання додаткового пакету новин, окрім передбачених (прес-релізи, фотографії, тексти розмов і виступів). Ну а запрошення визнаних авторитетів у своїй області, особисто зацікавлених в повідомленні максимально повних відомостей, дає додаткову можливість для коментування пропонованої інформації

Щоб скликати прес-конференцію потрібний привід, важлива тема, по якій у журналістів можуть виникнути питання.

Ініціаторами проведення прес-конференцій, як правило, являються керівники і фахівці різних структур організацій і компаній, але іноді працівники ЗМІ, що бажають отримати розгорнуті, кваліфіковані і офіційні відповіді на питання, що цікавлять громадськість.

Приводом може послужити будь-яка значуща подія за участю компанії, інформаційний привід, який може притягнути увагу ЗМІ і стати цікавим для цільових аудиторій, приміром оголошення про випуск нового товару, про відкриття нового заводу, про отримання патенту на винахід, пояснення у важкій ситуації, наприклад, при пред'явленні фірмі звинувачення в забрудненні довкілля і т. д.

Вона є також ефективним засобом видачі інформації, "не для протоколу", коли її не варто поширювати у пресі і коли прийнятніше особисті інформаційні контакти журналістів з офіційними особами.

Прес-конференцію ніколи не слід збирати тільки для того, щоб оприлюднити документ або інформацію, яку з таким же успіхом можна передати за допомогою прес-релізу.

Таким чином, мета прес-конференції - це інформаційно-управлінська спрямованість, тобто представлення точки зору фірми (організації) на деяку суспільно значущу проблему в контексті стратегічної комунікативної політики, а також для підтримки іміджевих і рекламних цілей.

Категорія: