Історична довідка

Національний науково-дослідний інститут охорони праці, з 2007 року– Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП), створено Державним комітетом України з нагляду за охороною праці відповідно до Закону України "Про охорону праці" за рішенням Уряду України в 1994 році. З 2012 року інститут набув подвійне підпорядкування - Держгірпромнагляду України, а з 2015 року Держпраці, та Національної академії наук України (Наказ Держгірпромнагляду України та НАН України від 31.01.2012 №№19; 40). Першим директором інституту був д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки К.Н. Ткачук. З 2000 по 2008 рр. інститутом керував канд. техн. наук М.О.Лисюк (зараз − заступник директора з наукової роботи). З 2008 до 2011 рр. директором інституту був канд. техн. наук Ю.І.Шульга. З квітня 2011 року ННДІПБОП очолював канд. техн. наук А.П. Дєньгін. З січня 2016 року ННДІПБОП очолює канд. техн. наук, доцент Я.Б. Сторож. Діяльність інституту спрямована на наукову підтримку Державної служби України з питань праці щодо забезпечення промислової безпеки та охорони праці, збереження життя, здоров'я та працездатності людини у процесі трудової діяльності. 1. Постанова НАН України від 07.12.2011 №340 2. Наказ Держгірпромнагляду України та НАН України від 31.01.2012 №№19; 40