Історична довідка

     Національний науково-дослідний інститут охорони праці, з 2007 року– Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП), створено Державним комітетом України з нагляду за охороною праці відповідно до Закону України "Про охорону праці" за рішенням Уряду України в 1994 році. З 2012 року інститут набув подвійне підпорядкування - Держгірпромнагляду України, а з 2015 року Держпраці, та Національної академії наук України (Наказ Держгірпромнагляду України та НАН України від 31.01.2012 №№19; 40).

     Першим директором інституту був д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки К.Н. Ткачук. З 2000 інститутом керував канд. техн. наук М.О.Лисюк (зараз − перший заступник генерального директора). З 2008 директором інституту був канд. техн. наук Ю.І.Шульга. З квітня 2011 року - канд. техн. наук А.П. Дєньгін. З січня 2016 року ННДІПБОП очолює канд. техн. наук, доцент Я.Б. Сторож.

     Діяльність інституту спрямована на наукову підтримку Державної служби України з питань праці щодо забезпечення промислової безпеки та охорони праці, збереження життя, здоров'я та працездатності людини у процесі трудової діяльності.

 

Основні напрями діяльності

ДУ "Національний науково-дослідний інститут

промислової безпеки та охорони праці"

 

Наукова діяльність

 • законодавство про охорону праці
 • нормотворчість у сфері охорони праці
 • безпека праці, безпека виробництва
 • контрольно-наглядова діяльність
 • управління охороною праці

Науково-технічна діяльність

 • безпека промислової продукції
 • засоби індивідуального захисту
 • стандартизація в сфері безпеки та гігієни праці
 • експертно-технічна діяльність

Освітня діяльність

 • підготовка здобувачів наукових ступенів зі спеціальності "охорона праці"
 • дистанційне навчання з питань охорони праці

Інформаційна та видавнича діяльність

 • організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів
 • підготовка і видання наукових і науково-інформаційних матеріалів (монографії, збірники тощо)

 

 

Нормативно-правові акти:

 

1. Постанова НАН України від 07.12.2011 №340

2. Наказ Держгірпромнагляду України та НАН України від 31.01.2012 №№19; 40