Суб’єктам господарювання, бажаючим узяти участь у семінарі Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» (далі- ДУ «ННДІПБОП»)  на тему  «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ» (далі – Семінар)    Запланований на 26 листопада Семінар тематично об’єднується з запланованим на 10 грудня семінаром «ЕКСПЕРТИЗА  ТА  АУДИТ  У СФЕРІ   БЕЗПЕКИ  ПРАЦІ – ШЛЯХИ  РОЗВИТКУ».
В додаток до раніше наданої інформації,  повідомляємо про проведення одноденного семінару «Експертиза та аудит у сфері безпеки праці  – шляхи розвитку»,   який відбудеться 10 грудня 2019 року в приміщенні ДУ «ННДІПБОП» (3-й поверх) за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, 13 з наступною тематикою:   1. Законодавство про охорону праці – традиційні та нові проблеми. 2. Аудит охорони праці – наступний етап оцінки безпеки та умов праці на виробництві.
Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» прийняте рішення про проведення одноденного семінару «Експертиза та аудит у сфері безпеки праці – шляхи розвитку».   Програмою семінару передбачене обговорення проблем і питань, пов`язаних із станом експертно-технічної діяльності у сфері охорони праці, перспективами розвитку аудиту безпеки праці, запровадженням сучасних форм навчання з охорони праці та економічні аспекти створення безпечних умов праці.  
В Державній установі «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» започатковується навчання за освітньо–науковою програмою «Охорона праці».   Галузь знань«Цивільна безпека» Код 26 Спеціальність«Цивільна безпека» Код 263 Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Другий (магістерський) рівень; магістр з цивільної безпеки
ДО УВАГИ ЕКСПЕРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ   НАБРАЛИ  ЧИННОСТІ  СТАНДАРТИ  ІНСТИТУТУ    
УДК 331.45≈ 614.839; 546.49; 627.413; 6220.9 Проблеми охорони праці в Україні : Збірник наукових праць. – К. : ДУ «ННДІПБОП», 2018. – Вип. 34. – 194 с. Редакційна колегія Головний редактор: Кружилко О. Є., д-р техн. наук, старш. наук. співроб. Заступник головного редактора: Ткачук К. К., д-р техн. наук, проф. Відповідальний секретар:
21-22 лютого 2019 року ДУ «ННДІПБОП» провела  всеукраїнський науково-методичний  семінар «Організація робіт з охорони праці на виробництві». Участь у семінарі прийняли керівники і фахівці служб охорони праці підприємств різних галузей промисловості з багатьох регіонів України.  
Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» 16 січня 2019 в продовження тематики наради від 16.11.2018 року була проведена наступна нарада представників державних експертно-технічних центрів за участю посадових осіб центрального апарату Держпраці України. Предметом обговорення на нараді були запровадження актуалізованих вимог у сфері науково-технічної підтримки державного нагляду, зокрема врахування змін законодавства, яке регулює здійснення експертної та інспекційної діяльності.
На виконання Указу президента України від 08.12.2008 № 1149 «Про всеукраїнський тиждень права», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 № 681 «Про затвердження заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права» та наказу Держпраці від 01.10.2018 № 94 «Про затвердження Плану заходів Державної служби України з питань праці з проведенні у 2018 році Всеукраїнського тижня права» в ДУ «ННДІПБОП» планується провести наступні заходи: 1.

Сторінки