Завідувач відділу -  доктор технічних наук Назаренко Михайло Володимирович, тел. (044) 453-73-84 До складу науково-дослідного відділу входять науково-дослідний сектор безпеки геотехнологій та науково-дослідна лабораторія виробничої безпеки. Завідувач сектору безпеки геотехнологій - доктор технічних наук Спичак Юрій Миколайович, тел. (044) 440-61-30 . Завідувач лабораторії виробничої безпеки - кандидат технічних наук Логінова Ірина Іванівна, тел. (044) 440-61-30.
Завідувач відділу – кандидат технічних наук Кружилко Олег Євгенович, тел. (044) 440-97-48. До складу науково-дослідного відділу входять: науково-дослідний сектор перспективних розробок та науково-дослідна лабораторія інформаційних систем Лабораторія складається з науково-дослідного сектору впровадження інформаційних систем і науково-дослідного сектору розробки інформаційних систем.  
Завідувач відділу – доктор технічних наук, професор Здановський Володимир Григорович, тел. (044) 453-73-84. У складі відділу – лабораторія аналізу виробничого травматизму та наглядової діяльності та сектор профілактики виробничого травматизму. Завідувач лабораторії – Єсипенко Адольф Сергійович, тел. (044) 440-52-47. Завідувач сектору -  Малихін Олег Вадимович, тел. (044) 440-67-58  
У разі письмового звертання до ННДІПБОП потерпілих від нещасних випадків на виробництві або членів їх родини працівники науково-дослідної лабораторії аналізу виробничого травматизму, наглядової діяльності та розробки профілактичних заходів розглядають та аналізують додатково матеріали розслідувань нещасних випадків і готують офіційні роз'яснення стосовно правильності і обґрунтованості рішень комісій, що пров
Наукові підрозділи 
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної служби України з питань праці № 122 від «06» жовтня 2017 року     СТАТУТ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ»
Структура
З 19 жовтня 2017 року затверджено нову структуру Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» I. Адміністрація інституту:
Тестова. Спеціалізована вчена рада.
Генеральний директор інституту СТОРОЖ Ярослав Богданович канд. техн. наук, доцент Народився 28 грудня 1979 року у м. Івано-Франківську.

Сторінки