Рекомендації по застосуванню методики визначення збитків від виробничого травматизму Методики аналізу показників наглядової діяльності на основі матеріалів перевірок В ДУ «ННДІПБОП» проведено аналіз матеріалів нещасних випадків на виробництві з тяжким і смертельним наслідками.
-Виконання експертизи підприємств для ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ: на роботи підвищенної небезпеки і на експлуатацію обладнання підвищенної небезпеки -ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: робочих проектів, технічних умов, проектно-конструкторської документації, технічних завдань
Підсистема призначена для виконання всіх операцій з обробки даних в процесі формування звітності про наглядову діяльність. Вхідними даними для підсистеми «Нагляд» є електронні форми звітності про наглядову діяльність, які заповнюються відповідно до існуючої технології формування звітів. 22.09.2014 Оновлення для ІС „Нагляд – 3.2” (рівень – Інспектор) версія 3.2.16.22 Необхідно скачати оновлення, розархівувати, скопіювати exe-файл  із заміною в робочу папку програми "Нагляд 3.2 " (Напр. С:\ННДІПБОП\Нагляд3.2\Інспектор). 17.07.2014
Інформаційно-консультаційна система (допомога користувачам) Даний розділ представляє собою інформаційно-консультаційну систему з питань науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці. Метою цієї системи є поліпшення роботи користувачів з інформаційними матеріалами з питань промислової безпеки та охорони праці, що розміщені на сайті ННДІПБОП.
Національний науково-дослідний інститут охорони праці, з 2007 року– Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП), створено Державним комітетом України з нагляду за охороною праці відповідно до Закону України "Про охорону праці" за рішенням Уряду України в 1994 році. З 2012 року інститут набув подвійне підпорядкування - Держгірпромнагляду України, а з 2015 року Держпраці, та Національної академії наук України (Наказ Держгірпромнагляду України та НАН України від 31.01.2012 №№19; 40). Першим директором інституту був д-р техн.

Сторінки