Структура
30 червня 2019 року затверджено нову структуру Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»  
Тестова. Спеціалізована вчена рада.
Т.в.о. генерального директора Кружилко Олег Євгенович докт. техн.. наук, с.н.с.   Після закінчення у 1988 р. Київського політехнічного інституту (факультет інформатики та обчислювальної техніки) працював у ВО ««Радиоприбор» им. С.П. Королева».
3 квітня 2014 року в ДУ «ННДІПБОП» відбувся захист дисертаційних робіт зі спеціальності «Охорона праці» на теми вибухозахисту виробничих об’єктів підприємств зернової галузі та методології розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні.
1) Збірник наукових праць "Проблеми охорони праці в Україні" Містить матеріали досліджень з різних питань охорони праці та промислової безпеки. За рішенням Президії ВАК від 09.06.99 № 1-05/7 збірник включено до переліку № 1 наукових фахових видань, які можуть публікувати результати дисертаційних робіт. Виходить 1-2 рази на рік, починаючи з 1998 року. Надходить до бібліотек України та розповсюджується за замовленнями зацікавлених осіб. 2) Вісник Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці.
Рекомендації по застосуванню методики визначення збитків від виробничого травматизму Методики аналізу показників наглядової діяльності на основі матеріалів перевірок В ДУ «ННДІПБОП» проведено аналіз матеріалів нещасних випадків на виробництві з тяжким і смертельним наслідками.
-Виконання експертизи підприємств для ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ: на роботи підвищенної небезпеки і на експлуатацію обладнання підвищенної небезпеки -ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: робочих проектів, технічних умов, проектно-конструкторської документації, технічних завдань
Підсистема призначена для виконання всіх операцій з обробки даних в процесі формування звітності про наглядову діяльність. Вхідними даними для підсистеми «Нагляд» є електронні форми звітності про наглядову діяльність, які заповнюються відповідно до існуючої технології формування звітів. 22.09.2014 Оновлення для ІС „Нагляд – 3.2” (рівень – Інспектор) версія 3.2.16.22 Необхідно скачати оновлення, розархівувати, скопіювати exe-файл  із заміною в робочу папку програми "Нагляд 3.2 " (Напр. С:\ННДІПБОП\Нагляд3.2\Інспектор). 17.07.2014
Інформаційно-консультаційна система (допомога користувачам) Даний розділ представляє собою інформаційно-консультаційну систему з питань науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці. Метою цієї системи є поліпшення роботи користувачів з інформаційними матеріалами з питань промислової безпеки та охорони праці, що розміщені на сайті ННДІПБОП.

Сторінки