Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
(Держгірпромнагляд)

 

Дозвільна діяльність

Дозволи за об'єктами
 
Дозволи
Про реєстр дозволів
Дозволи за діючий місяць
Дозволи за органом, що видав
Дозволи за об'єктами
Дозволи за видами робіт
Пошук дозволу
Авторизація
Допомога
 
 

[1] Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна чи декілька небезпечних речовин у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативно встановлені порогові маси (окрім об'єктів 1 класу небезпеки відповідно до постанови КМУ від 11.07.2002 р. № 956). ; Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна чи декілька небезпечних речовин у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативно встановлені порогові маси (об'єкти підвищеної небезпеки 1 класу відповідно до постанови КМУ від 1 1 липня 2002 р. № 956).  

[2] Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються або зберігаються самозаймисті та легкозаймисті тверді речовини та матеріали у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативне встановлені порогові маси. ;  

[3] Об'єкти, на яких утворюється горючий пил або волокно, здатні вибухати, самозайматися, займатися від джерела запалювання з подальшим поширенням горіння після його усунення. ;  

[4] Об'єкти, на яких проводяться гірничі, геологорозвідувальні роботи та роботи з видобування і збагачення корисних копалин, роботи в підземних умовах. 

[5] Об'єкти, на яких виробляють розплави чорних і кольорових металів та сплави на основі цих розплавів. ;  

[6] Об'єкти гідротехнічного будівництва: гідротехнічні споруди, хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних відходів. 

[7] Гірничошахтне і гірничорятувальне обладнання, обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом, обладнання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і континентальному шельфі. 

[8] Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості. 

[9] Обладнання для транспортування, дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів. 

[10] Обладнання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. 

[11] Обладнання основних виробництв хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазодобувної та нафтогазопереробної промисловості. 

[12] Обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин та технологічне обладнання, яке використовується під час їх експлуатації 

[13] Обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання. ;  

[14] Обладнання, призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі. 

[15] Парові і водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями. ;  

[16] Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа. ;  

[17] Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115 град.С. ;  

[18] Підіймальні споруди. ;  

[19] Електроустановки та електрообладнання. ;  

[20] Обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання. ;  

[21] Обладнання, в якому використовуються лазерне, іонізуюче чи радіаційне випромінювання. 

[22] Атракціони стаціонарні та пересувні. ;  

[23] Технологічні транспортні засоби. ;  

[24] Зварювальне обладнання, устатковання для газополум'яної і лазерної обробки металів, термічного напилювання. ;  

[25] Ковальско-пресове обладнання. ;  

[26] Обладнання основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів. ;  

[27] Обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини. ;