Послуги

Магістратура

В Державній установі «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» започатковується навчання за освітньо–науковою програмою «Охорона праці».

 

Галузь знань
«Цивільна безпека» Код 26

Спеціальність
«Цивільна безпека» Код 263

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Другий (магістерський) рівень; магістр з цивільної безпеки

АКРЕДИТАЦІЯ ІНСПЕКЦІЙНИХ ОРГАНІВ

Останніми змінами до нормативно-правових актів у сфері охорони праці передбачено підтвердження експертними організаціями, які здійснюють свою діяльність в рамках постанов Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 та від 26.05. 2004 р. № 687, статусу інспекційних органів у зазначеній сфері.

Нормотворчість

Науковий відділ нормативно-правового забезпечення

тел. (044) 440-12-49

До складу наукового відділу нормативно-правового забезпечення входять:

Наукова лабораторія нормотворчої діяльності

Завідувач лабораторії – Петера Володимир Леонідович

тел. (044) 440-12-49

Аспірантура та докторантура

Підготовка наукових кадрів

Підготовка наукових кадрів здійснюється через аспірантуру з відривом і без відриву від виробництва за фахом охорона праці, а також з прикріпленням пошукувачів наукового ступеня для написання дисертацій.

В інституті діє докторантура (наказ МОН України від 30.12.09 №1247) та аспірантура (наказ МОН України від 25.04.07 №328).

Організація науково-практичних заходів

Наймасовіший вид спілкування людей в соціумі (суспільстві) - ділове спілкування. Без нього не обійтися у сфері економічних, правових, дипломатичних, комерційних, адміністративних стосунків. Уміння успішне звістці ділові переговори, грамотно і правильно скласти діловий папір і багато що інше нині стало невід'ємною частиною професійної культури людини.

Pages