У 2020 році вийшли друком нові випуски 36(1) і 36(2) Збірника наукових праць «Проблеми охорони праці в Україні». Із змістом статей можна ознайомитись в архіві Збірника за посиланням https://journal-nndipbop.com/index.php/journal/issue/archive Наступний випуск заплановано до друку 30.09.2020 року. Запрошуємо до співробітництва авторів наукових публікацій
У монографії викладено розробки ДУ «ННДІПБОП», підпорядкованого Державній службі з питань праці та НАН України. Ученими Інституту створено теоретико-методологічні засади ризик-орієнтованого підходу щодо реформування системи управління охороною праці, яка є основою прийнятої Кабінетом міністрів України у грудні 2018 року Концепції реформування системи охорони праці в Україні.
Шановні колеги! ДУ «ННДІПБОП» у вересні 2020 року заплановано проведення одноденних семінарів (вебінарів). Тематику семінарів сформовано відповідно до найбільш актуальних проблемних питань сьогодення в сфері охорони праці та промислової безпеки, а також з урахуванням численних звернень до Інституту з боку підприємств, установ, організацій, а також представників органів державної влади. Враховуючи заходи з запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, форма проведення семінарів пропонується очно-заочна.
Девіз Всесвітнього дня охорони праці 2020 року ЗУПИНЕМО ПАНДЕМІЮ: безпека і здоров'я на роботі можуть врятувати життя ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення
Інструкція для оновлення інформаційної системи: Інструкція для оновлення інформаційної системи.docx
Суб’єктам господарювання, бажаючим узяти участь у семінарі Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» (далі- ДУ «ННДІПБОП»)  на тему  «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ» (далі – Семінар)    Запланований на 26 листопада Семінар тематично об’єднується з запланованим на 10 грудня семінаром «ЕКСПЕРТИЗА  ТА  АУДИТ  У СФЕРІ   БЕЗПЕКИ  ПРАЦІ – ШЛЯХИ  РОЗВИТКУ».
В додаток до раніше наданої інформації,  повідомляємо про проведення одноденного семінару «Експертиза та аудит у сфері безпеки праці  – шляхи розвитку»,   який відбудеться 10 грудня 2019 року в приміщенні ДУ «ННДІПБОП» (3-й поверх) за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, 13 з наступною тематикою:   1. Законодавство про охорону праці – традиційні та нові проблеми. 2. Аудит охорони праці – наступний етап оцінки безпеки та умов праці на виробництві.
Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» прийняте рішення про проведення одноденного семінару «Експертиза та аудит у сфері безпеки праці – шляхи розвитку».   Програмою семінару передбачене обговорення проблем і питань, пов`язаних із станом експертно-технічної діяльності у сфері охорони праці, перспективами розвитку аудиту безпеки праці, запровадженням сучасних форм навчання з охорони праці та економічні аспекти створення безпечних умов праці.  
В Державній установі «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» започатковується навчання за освітньо–науковою програмою «Охорона праці».   Галузь знань«Цивільна безпека» Код 26 Спеціальність«Цивільна безпека» Код 263 Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Другий (магістерський) рівень; магістр з цивільної безпеки

Pages