ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної служби України з питань праці № 122 від «06» жовтня 2017 року     СТАТУТ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ»
Структура
З 19 жовтня 2017 року затверджено нову структуру Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» I. Адміністрація інституту:
Тестова. Спеціалізована вчена рада.
Генеральний директор інституту СТОРОЖ Ярослав Богданович канд. техн. наук, доцент Народився 28 грудня 1979 року у м. Івано-Франківську.
3 квітня 2014 року в ДУ «ННДІПБОП» відбувся захист дисертаційних робіт зі спеціальності «Охорона праці» на теми вибухозахисту виробничих об’єктів підприємств зернової галузі та методології розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні.
1) Збірник наукових праць "Проблеми охорони праці в Україні" Містить матеріали досліджень з різних питань охорони праці та промислової безпеки. За рішенням Президії ВАК від 09.06.99 № 1-05/7 збірник включено до переліку № 1 наукових фахових видань, які можуть публікувати результати дисертаційних робіт. Виходить 1-2 рази на рік, починаючи з 1998 року. Надходить до бібліотек України та розповсюджується за замовленнями зацікавлених осіб. 2) Вісник Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці.
Рекомендації по застосуванню методики визначення збитків від виробничого травматизму Методики аналізу показників наглядової діяльності на основі матеріалів перевірок В ДУ «ННДІПБОП» проведено аналіз матеріалів нещасних випадків на виробництві з тяжким і смертельним наслідками.
-Виконання експертизи підприємств для ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ: на роботи підвищенної небезпеки і на експлуатацію обладнання підвищенної небезпеки -ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: робочих проектів, технічних умов, проектно-конструкторської документації, технічних завдань
Підсистема призначена для виконання всіх операцій з обробки даних в процесі формування звітності про наглядову діяльність. Вхідними даними для підсистеми «Нагляд» є електронні форми звітності про наглядову діяльність, які заповнюються відповідно до існуючої технології формування звітів. 22.09.2014 Оновлення для ІС „Нагляд – 3.2” (рівень – Інспектор) версія 3.2.16.22 Необхідно скачати оновлення, розархівувати, скопіювати exe-файл  із заміною в робочу папку програми "Нагляд 3.2 " (Напр. С:\ННДІПБОП\Нагляд3.2\Інспектор). 17.07.2014

Pages