Експертиза

Дозвіл Держпраці згідно з ст.21 «Закону України про Охорону праці» видається на підставі Висновку Експертизи.

ДУ «ННДІПБОП», як головна організація з науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці, надає послуги з експертизи підприємств для одержання Дозволу Держпраці:

  • щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час  виконання робіт та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки;

  •  експертиза машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на їх застосування (відповідно до Постанови КМУ 1107 від 26.10.2011р.).

  • проводить аудит систем управління охорони праці на виробництві;

  • експертизу проектів, (перевірку) технологічної, конструкторської, технічної документації, впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці.

 
 
Завідувач наукового сектору
експертно-технічних досліджень
Бовдуй Світлана Сергіївна

 

т. 050-643-98-83, (044) 468-13-00

 

Лист на експл. устатковання.docx

Лист на вик. робіт.docx

Лист на застосування.docx

Категорія: