Публічна інформація

Умови надання публічної інформації

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Ви маєте можливість зробити свій запит за допомогою форми звязку, яка знаходиться нижче.

Для оформлення інформаційного запиту ви також можете звернутися:

за телефоном (044) 467-13-00

 

Для громадян, громадських організацій та юридичних осіб

Порядок складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, обєднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, імя, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу звязку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації

Р О З’ Я С Н Е Н Н Я до Закону

Використання публічних коштів

Згідно з Законом України від 30.09.2015 № 183-VII «Про відкритість використання публічних коштів» функціонує єдиний веб-портал використання публічних коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, у тому числі за операціями на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є вільним та безоплатним.

За цим посиланням можна знайти платіжні трансакції ДУ "ННДПБОП" (Код ЄДРПОУ: 21609797) 


Фінансова звітність

Перший квартал 2017 року.pdf

Другий квартал 2017 року.pdf

Третій квартал 2017 року.pdf

Перший квартал 2018 року.pdf

Баланс за 2 квартал 2018.rar

Звіт про фінансові результати 2 квартал 2018.rar

Фінансова звітність за 9 міс 2018.pdf

Фінансова звітність 1кв 2019.rar

Річна фінансова звітність за 2015 рік.pdf

Річна фінансова звітність за 2016 рік.pdf

Річна фінансова звітність за 2017 рік.pdf

Річна фінансова звітність 2018.rar

 Фін звітність за 2-й квартал 2019.pdf

фін звітність за 9 місяців 2019.pdf

Фінансова звітність за 2019 рік.rar

 Фінансова звітність за перший квартал 2020.zip

Фінзвітнітнысть 1півріччя 2020.rar

 


Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

Наукове забезпечення реалізації державної політики в сфері промислової безпеки,гігієни праці та охорони праці

 

Завдання бюджетної  програм :

  1. Виконання прикладних досліджень та розробок у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці.
  2. Опрацювання нормативно-правової бази, адаптованої до вимог міжнародного і європейського законодавства, розроблення заходів і рекомендацій щодо удосконалення державного нагляду і управління охороною праці, гігієною праці та промисловою безпекою.
  3. Підготовка наукових кадрів

Науково-дослідні роботи  бюджетного фінансування ДУ «ННДІПБОП»,  які виконуються на замовлення Держпраці за рахунок бюджетних асигнувань у 2018 році, згідно тематичного плану, затвердженого Державною службою України з питань праці:

 

1.    

Розроблення проектів нормативно-правових  актів з охорони праці.

2.    

Імплементація актів законодавства Європейського Союзу в законодавство про охорону праці України.

3.    

Аналіз чинних нормативно-правових актів, що  регулюють питання безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

4.    

Розроблення методики автоматизованого обліку та аналізу показників державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

5.    

Розроблення науково-методичних рекомендацій  з впровадження нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці  та імплементації Директив Європейського Союзу з питань  безпеки та гігієни праці.

6.    

Дослідження проблем дистанційного навчання інспекторів праці.