Держпраці роз’яснила права спеціаліста СОП у разі виявлення порушень охорони праці

План роботи служби з охорони праці

Управління Держпраці у Хмельницькій області нагадало, що на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець має створити Службу охорони праці (СОП).

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Кількість працівників для створення СОП Чи включають до «кількості працюючих» працівників, які на сьогодні перебувають у відпустках по догляду за дітьми, а також зовнішніх сумісників? Взагалі, кого з працівників включають до кількості працюючих? ▶ Враховуємо правильно ◀

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. При цьому керівники та спеціалісти СОП за своєю посадою і зарплатою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Спеціаліст служби охорони праці при виявленні порушень охорони праці має право:

  • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
  • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
  • зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;
  • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Увага!

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати тільки роботодавець.

Ліквідація СОП допускається лише у випадку ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.