Керівництво

Т.в.о. генерального директора

Кружилко Олег Євгенович

докт. техн.. наук, с.н.с.
 
Після закінчення у 1988 р. Київського політехнічного інституту (факультет інформатики та обчислювальної техніки) працював у ВО ««Радиоприбор» им. С.П. Королева».
З 1994 р. по теперішній час – робота у ДУ «ННДІПБОП» на посадах наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача наукової лабораторії, завідувача навчально-наукового відділу.
Починаючи з 1995 р. був керівником та виконавцем робіт по розробленню та впровадженню інформаційних систем Держпраці та підприємств провідних галузей України. Брав участь у виконанні робіт, брав участь у виконанні міжнародних науково-дослідницьких робіт.
У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук, у 2009 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника, у 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці.
Є головою спеціалізованої вченої ради К 26.802.01 при ДУ «ННДІПБОП», та членом спеціалізованої вченої ради Д 11.052.05 при ДВНЗ «Донецький Національний технічний університет» м. Покровськ.
Автор понад 150 наукових праць та публікацій, виданих в Україні та за кордоном, у тому числі – підручників, монографій, науково-методичних та навчальних посібників.
М.О.Лисюк

 

Перший заступник генерального директора

Лисюк Микола Олександрович

канд. техн. наук, с.н.с.
 
Після закінчення в 1972 році геологічного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка працював у інститутах Національної академії наук України на інженерних і наукових посадах, директором СКТБ.
У національному науково-дослідному інституту промислової безпеки та охорони праці працює з 1994 року на посадах завідувача наукових підрозділів, заступника директора з наукової роботи, директора. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, член редколегій журналів.
О. М. Румежак

РУМЕЖАК Олег Миколайович

Заступник генерального директора

 
Народився 1 січня 1963 року у м. Донецьк.
Громадянин України. Освіта вища. Закінчив Донецький політехнічний інститут (1985р.) за спеціальністю "гірничий інженер".
Трудовий шлях:
Після закінчення Донецького Політехнічного інституту у 1985р. працював гірничим майстром, начальником зміни, заступником головного інженера на шахті Південно-Донбаська №1. З 1992 р. працював головним інженером на шахтах Південно-Донбаська №3 та Лідієвка. З 2003 р. працював на різних посадах починаючи з головного державного інспектора до заступника голови комітету Держгірпомнагляду України. З 2010 по 2013 працював начальником територіального управління по м. Києву та Київської області Держгірпромнагляду. З 2013 по 2015 працював першим заступником начальника Київського експертно-технічного центра Держгірпромнагляду. З 2015 по березень 2016 працював заступником голови служби Держпраці України. З квітня 2016 по теперішній час працює в ДУ "ННДІПБОП" на посадах заступника директора з науково-організаційних робіт та заступника генерального директора.