Керівництво

Генеральний директор інституту

СТОРОЖ Ярослав Богданович

канд. техн. наук, доцент

Народився 28 грудня 1979 року у м. Івано-Франківську.

У 2002 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Геофізика», здобув кваліфікацію гірничий інженер-геофізик. У 2006 році закінчив аспірантуру та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 – Машини нафтової та газової промисловості. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента. У 2017 році закінчив ПВНЗ Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, спеціальність "Право", професійна кваліфікація юрист.

Починаючи з 2002 року був керівником, координатором і виконавцем низки українських та міжнародних науково-дослідницьких робіт, проектів наукових досліджень, грантів та громадських проектів. Є автором і співавтором більше 80 наукових та науково-методичних праць, виданих в Україні та закордоном, серед яких монографія, патенти на винаходи, наукові статті, конспекти, практикуми, тощо.

З 2001 до 2016 року працював в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на посадах техніка, інженера, асистента та доцента. З 2006 по 2011 рік та з 2013 по 2016 рік займався підприємницькою діяльністю.

З січня 2016 очолює ДУ "ННДІПБОП".

Перший заступник генерального директора

ЛИСЮК Микола Олександрович,

канд. техн. наук, с.н.с.

Після закінчення в 1972 році геологічного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка працював у інститутах Національної академії наук України на інженерних і наукових посадах, директором СКТБ.

У національному науково-дослідному інституту промислової безпеки та охорони праці працює з 1994 року на посадах завідувача наукових підрозділів, заступника директора з наукової роботи, директора. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, член редколегій журналів.

Заступник генерального директора

РУМЕЖАК Олег Миколайович

Народився 1 січня 1963 року у м. Донецьк.

Громадянин України. Освіта вища. Закінчив Донецький політехнічний інститут (1985р.) за спеціальністю "гірничий інженер".

Трудовий шлях:

Після закінчення Донецького Політехнічного інституту у 1985р. працював гірничим майстром, начальником зміни, заступником головного інженера на шахті Південно-Донбаська №1. З 1992 р. працював головним інженером на шахтах Південно-Донбаська №3 та Лідієвка. З 2003 р. працював на різних посадах починаючи з головного державного інспектора до заступника голови комітету Держгірпомнагляду України. З 2010 по 2013 працював начальником територіального управління по м. Києву та Київської області Держгірпромнагляду. З 2013 по 2015 працював першим заступником начальника Київського експертно-технічного центра Держгірпромнагляду. З 2015 по березень 2016 працював заступником голови служби Держпраці України. З квітня 2016 по теперішній час працює в ДУ "ННДІПБОП" на посадах заступника директора з науково-організаційних робіт та заступника генерального директора.