Державна установа «Національний науково-дослідний інститут
промислової безпеки та охорони праці»