Історична довідка

    Національний науково-дослідний інститут охорони праці, з 2007 року– Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП), створено Державним комітетом України з нагляду за охороною праці відповідно до Закону України “Про охорону праці” за рішенням Уряду України в 1994 році. З 2012 року інститут набув подвійне підпорядкування – Держгірпромнагляду України, а з 2015 року Держпраці, та Національної академії наук України (Наказ Держгірпромнагляду України та НАН України від 31.01.2012 №№19; 40).
     Першим директором інституту був д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки Ткачук К.Н. З 2000 інститутом керував М.О.Лисюк, канд. техн. наук, с.н.с. З 2008 директором інституту був Ю.І.Шульга, канд. техн. наук, с.н.с., а з квітня 2011 року – А.П. Дєньгін, канд. техн. наук. З січня 2016 по серпень 2019 року ДУ “ННДІПБОП” очолював Я.Б. Сторож, канд. техн. наук, доцент. З вересня 2019 по 10 серпня 2020 року інститут очолював т.в.о.генерального директора О.Є.Кружилко, доктор технічних наук, с.н.с. 10 серпня 2020 року наказом Державної служби України з питань праці генеральним директором ДУ “ННДІПБОП” був призначений В.І. Андрієнко, кандидат наук.
     Діяльність інституту спрямована на наукову підтримку Державної служби України з питань праці щодо забезпечення промислової безпеки та охорони праці, збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Основні напрями діяльності
ДУ “Національний науково-дослідний інститут
промислової безпеки та охорони праці”


Наукова діяльність

 • законодавство про охорону праці
 • нормотворчість у сфері охорони праці
 • безпека праці, безпека виробництва
 • контрольно-наглядова діяльність
 • управління охороною праці

Науково-технічна діяльність

 • безпека промислової продукції
 • засоби індивідуального захисту
 • стандартизація в сфері безпеки та гігієни праці
 • експертно-технічна діяльність

Освітня діяльність

 • підготовка здобувачів наукових ступенів зі спеціальності “охорона праці”
 • дистанційне навчання з питань охорони праці

Інформаційна та видавнича діяльність

 • організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів
 • підготовка і видання наукових і науково-інформаційних матеріалів (монографії, збірники тощо)

 

Нормативно-правові акти:

1. Постанова НАН України від 07.12.2011 №340

2. Наказ Держгірпромнагляду України та НАН України від 31.01.2012 №№19; 40