Структура ННДІПБОП

1січня 2021 року затверджено нову структуру
Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»